วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ชื่อแบบ 2_ 01_2ห้องนอน_ 1 ประทานอาหาร_ 2ห้องน้ำชื่อแบบ 2_ 01_2ห้องนอน_ 1 ประทานอาหาร_ 2ห้องน้ำ
สนใจติดต่อ jib 0992158989

Email  jib_civil@hotmail.com

แบบราคา 2000 บาท พร้อมประมาณราคา 500 บาท

(อัปเดดราคาวัสดุต่อเดือน)

แบบของเรา สามารถยื่กู้ธนาคารได้

แบบของเรา สามารถขออนุญาติก่อสร้างได้ ทุกเทศบาล อบต

แบบของเรา ออกแบบตามพรบ.ควบคุมอาคาร

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ชื่อแบบ 11_ 3ห้องนอน_ 1 ห้องครัว_ 2ห้องน้ำ +ซักล้าง

ชื่อแบบ 11_ 3ห้องนอน_ 1 ห้องครัว_ 2ห้องน้ำ +ซักล้าง
สนใจติดต่อ jib 084-9147280

Email  jib_civil@hotmail.com

แบบราคา 1500 บาท พร้อมประมาณราคา 500 บาท

(อัปเดดราคาวัสดุต่อเดือน)

แบบของเรา สามารถยื่กู้ธนาคารได้

แบบของเรา สามารถขออนุญาติก่อสร้างได้ ทุกเทศบาล อบต

แบบของเรา ออกแบบตามพรบ.ควบคุมอาคาร

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ชื่อแบบ 10_ 3ห้องนอน_ 1 ห้องครัว_ 2ห้องน้ำชื่อแบบ 10_ 3ห้องนอน_ 1 ห้องครัว_ 2ห้องน้ำ
สนใจติดต่อ jib 084-9147280

Email  jib_civil@hotmail.com

แบบราคา 1500 บาท พร้อมประมาณราคา 500 บาท

(อัปเดดราคาวัสดุต่อเดือน)

แบบของเรา สามารถยื่กู้ธนาคารได้

แบบของเรา สามารถขออนุญาติก่อสร้างได้ ทุกเทศบาล อบต

แบบของเรา ออกแบบตามพรบ.ควบคุมอาคาร

ชื่อแบบ 09_ 2ห้องนอน_ 1ห้องครัว_ 1ห้องน้ำชื่อแบบ 09_ 2ห้องนอน_ 1ห้องครัว_ 1ห้องน้ำ
 สนใจติดต่อ jib 084-9147280
Email  jib_civil@hotmail.com
แบบราคา 1500 บาท พร้อมประมาณราคา 500 บาท
(อัปเดดราคาวัสดุต่อเดือน)

แบบของเรา สามารถยื่กู้ธนาคารได้
แบบของเรา สามารถขออนุญาติก่อสร้างได้ ทุกเทศบาล อบต
แบบของเรา เขียนตามพรบ.ควบคุมอาคาร 

ชื่อแบบ 08_ 2ห้องนอน_ 1 ห้องครัว_ 2ห้องน้ำ _1โรงจอดรถ


ชื่อแบบ 08_ 2ห้องนอน_ 1 ห้องครัว_ 2ห้องน้ำ _1โรงจอดรถ
 สนใจติดต่อ jib 084-9147280
Email  jib_civil@hotmail.com
แบบราคา 1500 บาท พร้อมประมาณราคา 500 บาท
(อัปเดดราคาวัสดุต่อเดือน)

แบบของเรา สามารถยื่กู้ธนาคารได้
แบบของเรา สามารถขออนุญาติก่อสร้างได้ ทุกเทศบาล อบต
แบบของเรา เขียนตามพรบ.ควบคุมอาคาร 

ชื่อแบบ 07_ 3ห้องนอน_ 1 ห้องครัว_ 2ห้องน้ำ
ชื่อแบบ 07_ 3ห้องนอน_ 1 ห้องครัว_ 2ห้องน้ำ
 สนใจติดต่อ jib 084-9147280
Email  jib_civil@hotmail.com
แบบราคา 1500 บาท พร้อมประมาณราคา 500 บาท
(อัปเดดราคาวัสดุต่อเดือน)

แบบของเรา สามารถยื่กู้ธนาคารได้
แบบของเรา สามารถขออนุญาติก่อสร้างได้ ทุกเทศบาล อบต
แบบของเรา เขียนตามพรบ.ควบคุมอาคาร 

ชื่อแบบ 06_ 2ห้อง นอน_ 1 ห้องครัว_ 1ห้องน้ำ


 ชื่อแบบ 05_ 2ห้อง นอน_ 1 ห้องครัว_ 1ห้องน้ำ
  สนใจติดต่อ jib 084-9147280
Email  jib_civil@hotmail.com
แบบราคา 1500 บาท พร้อมประมาณราคา 500 บาท
(อัปเดดราคาวัสดุต่อเดือน)

แบบของเรา สามารถยื่กู้ธนาคารได้
แบบของเรา สามารถขออนุญาติก่อสร้างได้ ทุกเทศบาล อบต
แบบของเรา เขียนตามพรบ.ควบคุมอาคาร